Werken voor de AOb

De Algemene Onderwijsbond is de grootste onderwijsvakbond en heeft een groeiend aantal leden.
De AOb zet zich in voor het onderwijs en al het onderwijspersoneel.
De bond beschikt over uitstekende contacten in politiek Den Haag, maar ook met de school- en gemeentebesturen die steeds meer de rol van werkgever en beleidsmaker overnemen van het ministerie van Onderwijs. De AOb is een sterke onderhandelingspartner en boekt goede resultaten. Onze hoge organisatiegraad in het onderwijs is een belangrijke steun in de rug.

De Algemene Onderwijsbond bestaat uit een werkorganisatie en een vereniging.  

Werkorganisatie
Medewerkers binnen de werkorganisatie hebben een dienstverband met de AOb.

De werkorganisatie bestaat uit de volgende afdelingen:
• Informatie en Adviescentrum
• Algemene Juridische Dienstverlening
• Beleid, Kennis en Ontwikkeling
• Buitendienst
• Scholing & Ondersteuning
• Marketing en Communicatie
• Algemene Zaken 

De vereniging
Binnen de vereniging kunnen mensen actief zijn als vrijwilliger of op basis van faciliteiten. Het bestuur wordt gekozen en benoemd door de leden.
De vier sectoren po, vo, bve en hbo hebben besturen bestaande uit leden van de vereniging. Daarnaast zijn er diverse groepen en denominatieve afdelingen die ook een eigen bestuur, bestaande uit leden, kennen. Ook kent de AOb in diverse rayons actieve ‘platforms’ waar leden uit een bepaalde sector met elkaar in contact zijn over de actuele ontwikkelingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de algemeen secretaris via bestuur@aob.nl.

AOb-contactpersonen
Zo’n 1500 leden van de Algemene Onderwijsbond zijn AOb-contactpersoon. Zij zijn de verbindende schakel tussen het onderwijspersoneel op een school en de AOb.

AOb-contactpersonen ontvangen van de AOb  nieuwsberichten over onderwijsontwikkelingen en geven deze informatie door aan alle collega’s. Dit kan via postvakken, (digitaal) prikbord of per mail.

Een AOb-contactpersoon
- maakt zichzelf bekend als contactpersoon binnen de school
- geeft informatie door aan collega’s
- richt een vaste plek in voor AOb-informatie
- wijst collega’s op het belang van een lidmaatschap bij de AOb
- houdt collega’s op de hoogte van decentraal overleg
- verwijst collega’s voor advies naar een AOb-deskundige
- laat de AOb-consulent weten wat er leeft op school.

We proberen voortdurend het netwerk van AOb-contactpersonen uit te breiden. Wilt u ook contactpersoon worden? Meldt u zich dan hier aan.  

Cookie wetgeving

Online cookiepolicy
De Nederlandse Telecomwet schrijft sinds 5 juni 2012 voor dat de gebruiker van websites op de hoogte moet zijn van het plaatsen en uitlezen van cookies. Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd en waarmee uw computer bij een volgend bezoek wordt herkend.

Welke cookies gebruikt de AOb?
1. Google Analytics
De website www.aob.nl en zijn subdomeinen plaatsen cookies die voortkomen uit het Google Analytics script dat op de website wordt ingeladen. Google Analytics is een hulpprogramma voor webstatistieken waarmee website-eigenaren inzicht kunnen krijgen in de manier waarop bezoekers omgaan met hun website. Door middel van Google Analytics proberen wij uw website bezoek zo gebruiksvriendelijk mogelijk te houden.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
Consumentenbond: Wat zijn cookies?
Consumentenbond: Waarvoor dienen cookies?
Consumentenbond: Cookies verwijderen
Consumentenbond: Cookies uitschakelen
Deze site maakt gebruik van cookiesMeer informatieAccepteren